Mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju

Nova Gorica, 27.-29.04.2012

 
  
 
 

 
 POKAL GORIŠKA VRTNICA

Točkovanje klubov: tekmovalci, ki tekmujejo za pokal “Goriška vrtnica” v DOLGIH PROGRAMIH, bodo točkovani kot je določeno v tabeli:

TOČKOVANJE KATEGORIJ ZAČETNIKI, CICIBANI, MLAJŠI DEČKI/DEKLICE, STAREJŠI DEČKI/DEKLICE, KATEGORIJA »D« IN KATEGORIJA »E«:

5

4

3

2

1

Od šestega mesta dalje prejmejo tekmovalci po 0,5 točke.

TOČKOVANJE KATEGORIJ KADETI, MLAJŠI MLADINCI, MLADINCI, ČLANI IN IN-LINE:

10

8

6

4

2

Od šestega mesta dalje prejmejo tekmovalci po 1 točko.