zemljevid
 
 
Poštni naslov / address:
KLUB ZA UMETNOSTNO KOTALKANJE
BAZOVIŠKA 4
5000 NOVA GORICA
SLOVENIJA
tel. +386 (0)30 630128 ali/or +386 (0)5 3028000
fax +386 (0)5 3333205
e-mail: kotalkanje@kuk.si / vodstvo@kuk.si
ZA INFORMACIJE GLEDE VPISOV OTROK V TEČAJE KOTALKANJA SMO DOSEGLJIVI NA ZGORNJIH TELEFONSKIH ŠTEVILKAH OZ. NA E-MAIL, LAHKO PA NAS POIŠČETE NA KOTALKALIŠČU (glej zemljevid levo) NA ERJAVČEVI ULICI V NOVI GORICI VSAK PONEDELJEK, SREDO IN PETEK, V PRIMERU DEZJA OD 16.00 DO 17.30 URE, OB LEPEM VREMENU PA OD 17.00 DO 18.30 URE.